Araya

Schijndel (Noord-Brabant) - vakgebied Bedrijfstraining
Araya
Araya is een organisatieadviesbureau waarbij de ontwikkeling van mensen, zowel individueel als in teams en organisaties centraal staat. Araya heeft oog voor uw medewerkers en organisatie, uw organisatie is op haar best als uw medewerkers hun kwaliteiten en talenten optimaal kunnen inzetten. Geloof in verandermogelijkheden van mensen en dus ook van uw medewerkers. Geef samen met Araya uw medewerkers inzicht in wat hen werkelijk beweegt om zich te gedragen zoals ze doen en maak dit bespreekbaar in teams of bij individuen. Vrijwel altijd ontstaat vanuit het inzicht de behoefte om het anders te gaan doen. Een frisse nieuwe aanpak, vergroten van effectiviteit en persoonlijk potentieel: Haal er uit wat erin zit.

Teaminterventies
Moderatiemethode

Voor een organisatie met een buitendienst van ongeveer 24 medewerkers heb ik de begeleiding verzorgd om van twee teams met een te grote werkdruk, over te gaan naar drie teams met een andere taakverdeling. Binnen deze nieuwe aanpak werden voor verschillende opdrachten specialisten voorgedragen, waardoor een andere werkverdeling tot stand kwam, met als gevolg dat de werkdruk aanzienlijk verminderd werd en het team krachtiger ging functioneren.
De techniek die ik heb toegepast voor deze verandering is de Moderatiemethode.
De Moderatiemethode (Metaplan) is een beproefde communicatiemethode die in vergaderingen, trainingen en andere bijeenkomsten, snel en zonder omwegen tot resultaten leidt.

Deze werkwijze betrekt alle deelnemers bij het overleg, laat ieders bijdrage aan bod komen en maakt hen allen verantwoordelijk voor de uitkomst.

Het succes van de methode berust op het gebruik van eenvoudige visuele
hulpmiddelen. Ze maken het communicatieproces transparant en reduceren verbale inbreng tot een minimum.

Kortweg gezegd, leent de Moderatiemethode zich uitstekend voor het oplossen van problemen, op elk niveau van organisaties en in multidisciplinaire groepen.

Specifieke kenmerken van de Moderatiemethode zijn:
effectief en efficiënt resultaten bereiken;
alle deelnemers denken creatief mee;
met minder discussies, meer bereiken;
draagvlak voor het bereikte resultaat;
werken in een stimulerende omgeving;
de moderator stuurt en bewaakt als begeleider het proces.
Intervisie
Een organisatie is gestart met een nieuwe dienstverlening en heeft daarvoor team samengesteld met zes personen. Deze medewerkers hebben een opleiding doorlopen, voordat ze startten met de dienstverlening. Tijdens de opleiding heb ik één module uitgevoerd, namelijk "Naar een meesterlijk individueel ontwikkelingsplan". Een module met als resultaat een individueel ontwikkelingsplan, onderbouwd met persoonlijke competenties, SMART planning binnen de loopbaan op korte en op lange termijn. Bovendien werd er theorie aangeboden zoals het reflectiemodel van Korthagen en diverse intervisiemethoden. Vanuit de organisatie is mij vervolgens gevraagd dit team iedere twee maanden te begeleiden binnen intervisiebijeenkomsten, waarbij gebruik gemaakt werd van verschillende intervisietechnieken.
Bij Intervisie bespreken collegas op een methodische manier vraagstukken uit de (werk)praktijk. Deelnemers leren elkaar te consulteren over werkvragen en deze op een niet oordelende, maar lerende manier te behandelen.
Teamrollen van Belbin
Een organisatie werkte al enige tijd met een bestaand team. Er kwamen twee nieuwe medewerkers bij en het was niet eenvoudig voor deze nieuwelingen om hun plek te vinden binnen het bestaande team. Door een dag aandacht te schenken aan de diverse teamrollen die vertegenwoordigd waren binnen dit team, kwamen de teamleden tot meer inzichten over elkaar en zichzelf, waardoor de teamgeest werd versterkt.
Steeds vaker wordt er gewerkt in projectteams. Deze teams zijn meestal opgebouwd uit medewerkers vanuit diverse disciplines binnen of buiten een organisatie.

Voor een succesvolle teamsamenstelling kennen we o.a. het model van Belbin. In dit model wordt een aantal persoonstypen omschreven die elkaar aanvullen of juist tegenwerken. Het samenstellen van een projectteam op basis van dit ideaalmodel is in de praktijk echter vaak moeilijk te realiseren.

Het wil dan ook niet zeggen dat als dit model in de praktijk wel te realiseren valt, het project ook succesvol wordt. De kwaliteiten van een team worden voor een groot deel bepaald door de cultuur en de vaardigheden van afzonderlijke teamleden. Het model kan je helpen bij het vormen van een beter zelfinzicht.
Organisatieopstellingen
Binnen een bestaand team was de samenwerking niet optimaal. De teamleden waren stuk voor stuk deskundig binnen hun vakgebied, maar niet in staat elkaar hierin te versterken binnen het team. In deze situatie heb ik er voor gekozen een organisatieopstelling neer te zetten.
Bij een opstelling wordt gekeken naar de organisatie als groter geheel, als systeem. Dit systeem bestaat uit samenhangende onderdelen. Binnen het systeem richt een opstelling zich op het functioneren van mensen in hun werk en op het functioneren van organisaties als geheel. Daarbij wordt gekeken naar leiderschap, invloeden uit de geschiedenis, van sleutelfiguren en gebeurtenissen en naar de onderlinge verhoudingen van mensen, afdelingen en de diverse geledingen in de organisatie.
Met een opstelling wordt zeer snel duidelijk waar de spanningen en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie vandaan komen. Door het verkregen inzicht kunnen de spanningen opgeheven worden en verhoudingen hersteld worden.
Individuele coaching
Indien een individu of bedrijf coaching vraagt, ga ik met de betrokken persoon een eerste gesprek voeren om de doelen te verhelderen. De coaching verloopt vertrouwelijk en ik doe hierover geen verslag aan de werkgever. Wel worden bij de start afspraken gemaakt over de terugkoppeling, een eventuele optie is een resultaatgesprek aan het einde van de coaching met alle betrokkenen.

Een coachtraject duurt gemiddeld 6 tot 10 gesprekken, afhankelijk van de behoefte en het opgestelde plan. In deze gesprekken verduidelijk ik met de betrokkene de doelen, verhelder welke factoren belemmeren en juist helpen om deze te behalen en ik coach het individu bij het omzetten van afspraken tot actie. Ik hanteer tijdens de coachbijeenkomst NLP-technieken.
Op zoek naar een goede en betaalbare salestrainer?
Vraag nu gratis offertes aan »

Bedrijfsgegevens
Araya
Vakgebied: Bedrijfstraining

Adres
Mgr. Bekkersplein 5
5482 JL Schijndel (Noord-Brabant)

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2022