Home > Bedrijvengids > Salestrainer > Noord-Brabant > BOT - Begeleidingsdesk.

BOT - Begeleidingsdesk.

Breda (Noord-Brabant) - vakgebied Bedrijfstraining
Geïnteresseerd in begeleidingstrajecten?

Vaak hoor ik mensen praten over belemmeringen in hun privé en/of zakelijke leven. Praten is goed om te komen tot inzicht, wat weer bijdraagt tot het wegnemen van de belemmeringen. Regelmatig blijkt dat het praten niet voldoende is, of dat er niet altijd een luisterend oor geboden wordt wat je verder brengt.

De drempel om een begeleidingsdeskundige te betrekken kan groot zijn, ondanks de last die we dragen of waar we mee moeten "dealen". Toch is het overwegen waard dat we wel voor onze lichamelijke klachten naar de de huisarts gaan, maar bij sociaal/psychische klachten minder snel aankloppen. Een andere overweging om een begeleidingsdeskundige in te schakelen, is de vraag of we nog op ons eigen spoor zitten. Door de hectiek van de dag is het gemakkelijk hiervan af te wijken. Een soort van APK voor jezelf.

BOT, Begeleidingdeskundig in Ontwikkeling en Training, is een persoonlijk bedrijf waarbij onze 25 begeleidingsdeskundigen allen minimaal HBO opgeleidt zijn en ervaring hebben met diverse begeleidingstrajecten in persoonlijke en / of bedrijfsmatige ontwikkeling en groei. Hierdoor kunnen we vanuit zowel vanuit methodisch/theoretisch als vanuit ervaring komen tot het bieden van een gepast begeleidingstraject. Een meewerkend directeur, manager, drie supervisoren en begeleidingsdeskundigen zijn de drijvende krachten onder ons landelijk operrerende organisatie.

BOT heeft al verschillende begeleidingstrajecten positief afgerond, waaronder voor medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, Hogeschool Rotterdam, diverse basisscholen, Ouders met moeilijkheden rond opvoeding (PGB), loopbaanchoaching, persoonlijke ontwikkeling en vergroten van competenties. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar onze website.

Enkele begeleidingsvragen die aan ons gesteld worden zijn:
- hoe vergroot ik mijn assertiviteit?
- hoe verwerf ik en verstevig ik mijn positie in een context?
- Hoe geef ik vorm aan mijn herstelproces van een burnout?
- Ik wil een (andere) baan, hoe pak ik dat aan?
- Hoe manage ik mijn leven qua kinderen en/of taken thuis?
- Ik wil wel beslissingen nemen en het vervolgens doen, maar ik blijf hangen in het piekeren.
- Ik wil, of ben, gestart met een eigen bedrijf, maar merk dat het niet lekker gaat met cliënten te benaderen, multi tasken, privé/werk gescheiden houden etc.
- Hoe kan ik omgaan met conflicten, of ze juist op een geaccepteerde manier aangaan?
- Ik kan niet opschieten met mij baas, hoe kan ik dat veranderen?
- Hoe vind ik geluk?
- Etc.

Naast onze vaste trajecten hebben wij plaats voor diverse andere trajecten. Dit heeft mede geleidt tot het inschrijven van ons bedrijf op deze site. Het mes snijdt aan twee kanten, wij kunnen onze expertise inzetten en blijven tegelijk betrokken bij de maatschappelijke belemmeringen rond begeleidingsvraagstukken die ons prikkelen om onze expertise te blijven toetsen en ontwikkelen.

Werkwijze
De opdrachtgever neemt via de mail of telefonisch contact met ons op. De precieze vraag hoeft nog niet te worden benoemd. Dit alleen kan al een obstakel vormen. Bij BOT zien we dat dan ook als een mooie start. Er volgt een kennismakingsgesprek waarin wordt kennis gemaakt. Na de kennismaking wordt een voorstel plan geschreven, wat ook kan inhouden dat de eerste periode de begeleidingsvraag wordt verhelderd.
Centrale vraag hierbij is: ligt het begeleidingsvraagstuk op kennis, kunde en/of kunst?
Kennis:
Datgene wat je vanuit je beroepsgroep hebt opgedaan en wilt uit of overdragen. Datgene waarop jij je mening baseert.
Kunde:
De manier waarop je de kennis weet over te dragen of in te zetten. Denk hierbij voornamelijk aan het ontwikkelen van communicatie vaardigheden om je boodschap zo over te brengen dat de ander dezelfde context verstaat als waarin jij het bedoeld.
Kunst:
Je eigenheid, je persoonlijkheid, daar waar je goed in bent! BOT werkt vanuit het oogpunt van het individu in de context. Het individu, dat is de persoonlijkheid met eigen krachten en valkuilen, de context is de interactie die je persoonlijkheid ondergaat, beïnvloed en ontwikkeld.

De begeleidingsdeskundige die met u in contact is staat er niet alleen voor. Zij of hij maakt gebruik van intervisie en begeleiding met andere begeleidingsdeskundigen of supervisoren binnen ons bedrijf.

Binnen het plan worden diverse methoden en ervaringen verwerkt zodat er een duidelijk en transparant beeld ontstaat hoe de begeleiding zal verlopen.
Te denken valt aan gedragsoefeningen, inzichtgevende gesprekken (systeemgericht, socialisatiegericht etc.), axenroos, creatieve interventies (bijv. door muziek je gespreksassertiviteit te vergroten, werken met metaforen, etc), normen en waarden spel, BEN Methode (feedback geven zonder de lading van een ik boodschap (ontwikkelt door BOT)), inspiratie aktiviteiten, herkennen en benutten van kwaliteiten en kansen, loopbaangerichte interventies, steunen op de context, etc.

Het plan en de begeleidingsdeskundige worden voorgelegd aan de klant.
Waarna er een start wordt gemaakt met het besproken begeleidingsplan. Er vinden bij langere trajecten (+2 maanden) evaluatie momenten plaats om te bezien of het plan gevolgd wordt en of er verandering van het plan nodig is. Elke plan heeft een duidelijke einddatum, wanneer nodig en onderbouwd, kan deze einddatum verlengd worden.
Bij elk traject is een supervisor vanuit BOT betrokken om toe te zien op het traject.

Hierboven hebben we een korte introductie gemaakt wie we zijn en hoe we het aanpakken. We weten als geen ander dat een proces zeker belangrijk is om te beschrijven zodat ieder weet waar hij of zij aan toe is. We weten als geen ander dat een beschreven proces een houvast is en geen blauwdruk, dat hopen we juist met jou te maken en ontdekken.

Schroom niet, neem gerust contact met ons op (o6-13771894).
Op zoek naar een goede en betaalbare salestrainer?
Gratis offertes aanvragen »

Bedrijfsgegevens
BOT - Begeleidingsdesk.
Vakgebied: Bedrijfstraining

Adres
Landsheerstraat 26
4811 SM Breda (Noord-Brabant)

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2024