Home > Bedrijvengids > Salestrainer > Noord-Holland > Empathie Plus - Coaching by conation

Empathie Plus - Coaching by conation

Hoofddorp (Noord-Holland) - vakgebied Bedrijfstraining
Empathie Plus - Coaching by conation
Empathie Plus - is een coaching/consultancy praktijk waarin mensen worden begeleid, gecoacht die zich (weer) op hun talenten willen focussen in plaats van op beperkingen.
Joop Stroes handelt daarbij vanuit de dingen die hem drijven, zijn intrinsieke motivatie om een ander te helpen zijn eigen kracht te (her)vinden en van daaruit te leren handelen. Daarbij staan betrouwbaarheid en integriteit hoog in het vaandel. Maar ook eerlijk, verantwoordelijk en veilig. Wanneer je bij hem een coaching traject ingaat voelt hij zich medeverantwoordelijk voor het welzijn van zijn cliënt. Natuurlijk draag deze uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar eigen daden en gedrag maar door zijn betrokkenheid reikt Joop handvatten aan om sterker in de schoenen te staan. Met zijn deskundigheid en ervaring creëert Joop een situatie, omgeving waarin de cliënt zich veilig voelt en is.

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt overziende lijkt het vaak dat wanneer wij het over mensen hebben we vaak vergeten dat we het over levende wezens hebben die naast dat ze over allerlei competenties moeten beschikken ook nog hun eigen voorkeuren, verlangens, motivatie en emoties hebben.
Bij de meeste bedrijven staat de productiviteit centraal. Er worden termen gebezigd als Human Capital waardoor op zijn zachtst gezegd de indruk ontstaat dat de MENS niet meer centraal staat, het ZIJN er niet (meer) toe doet maar dat alles uitgedrukt wordt in GELD. Aan alles hangt een prijskaartje. Maar sommige dingen zijn nu éénmaal onbetaalbaar, zijn niet in geld uit te drukken.

Stress de grootste oorzaak van ziekteverzuim én dus een enorme kostenpost!

Met een maatschappij die overspannen is doordat de meeste bedrijven gericht zijn op het opvoeren van productie en het verhogen van de winst, ook wel opbrengstgericht denken genoemd is het logisch dat er op een gegeven moment stress ontstaat. Bij machines kunnen we niet onbeperkt de productie opvoeren. Op een bepaald moment begeeft de machine het. Bij mensen geldt dat net zo. We kunnen niet ongelimiteerd de druk op werknemers opvoeren om de winstcijfers te verhogen. De prijs die bedrijven, en uiteindelijk de werknemer die afhaakt, daarvoor betalen staat niet in verhouding tot de gevraagde prestatie. Integendeel, eenmaal een burn-out gehad blijft te veel stress een zwakke plek bij de persoon in kwestie. En dat is niet in geld uit te drukken.

Stress is, in Nederland, met 49% oorzaak nummer 1 bij ziekteverzuim. Daarbij is geen rekening gehouden met fysieke klachten als gevolg van stress of hartproblemen als gevolg van stress.
Met name komt stress voor bij mensen jonger dan 35 jaar. Wanneer deze generatie al in de problemen komt door overspannenheid, burn-out, wie moet dan straks de oudere generatie opvolgen?
En als we het dan toch hebben over het in geld uitdrukken van ziek zijn, een zieke werknemer kost een werkgever al snel €250 per dag (doorbetaling loonkosten, verminderde productiviteit etc.). Daarbij nog geen rekening houdend met re-integratie kosten, arbodiensten enz.
Stress heeft verschillende oorzaken. Bij werk gerelateerde stress valt vaak de term werkdruk. Werkdruk die vaak ontstaat door een te hoge belasting van de werknemer om de (te hoog) gestelde productiecijfers maar te behalen.
Meestal wordt als eerste gekeken naar de hoeveelheid werk die iemand heeft. Als dat kwantitatief te veel is vindt er een herverdeling van taken plaats. Als het kwalitatief te veel is wordt er gekeken of iemand het werk wel aan kan. Heeft de persoon in kwestie de skills, de juiste opleiding, de juiste persoonlijkheid voor die specifieke functie. Vaak gebeurt het dan dat mensen naar een training gaan om aan zwakheden of beperkingen te werken.

Conatie
En dáár komt conatie om de hoek kijken. Conatie is afkomstig van het Latijnse conatus. Conatie zegt iets over je drijfveren, hoe je instinctief handelt, je mentale energie.
Iedereen beschikt over conatieve kwaliteiten. Deze verzameling van conatieve kwaliteiten geven je Modus Operandi (M.O) aan. Mensen die teveel handelen tegen hun natuur in, ervaren stress. En teveel stress .. tja, dat weten we ondertussen.

Maar wat er niet inzit komt er ook niet uit! Je kan van sommige dingen de scherpe randjes halen maar iemand die zal nooit extrovert worden als hij van nature introvert is of andersom. Iemand die van nature onder tijdsdruk moet werken, zal nooit ruim van tevoren gaan plannen.

Conatieve talenten
Iedereen heeft talenten. Door te kijken naar jouw talenten blijf je bij jezelf.
Wanneer je kijkt naar je beperking spiegel je je aan een ander. Wat voor jou een beperking is, is voor de ander een talent. Iedereen heeft God-given talents, talenten die aangeboren en onveranderlijk zijn. Daarom is ieder mens ook uniek. Slechts 5% van de wereldbevolking heeft precies dezelfde talenten als jij.
Deze talenten worden ook wel conatieve talenten genoemd en zeggen iets over:
De dingen die je drijven
Je instinct
Je mentale energie
Je innerlijke kracht
Noodzaak

Deze conatieve kwaliteiten of talenten worden beschreven in het Kolbe model. Meer daarover kan je vinden op www.empathieplus.nl/kolbe-model.

Empathie Plus maakt gebruik van het Kolbe model om jouw conatieve talenten in kaart te brengen. Een model dat niet gaat over goed/fout, of over zwakheden. Je bent goed zoals je bent! En wanneer je jouw conatieve kwaliteiten weet te toe te passen in je werk ben je niet alleen veel gelukkiger, ervaar je minder stress, maar ben je ook veel productiever. Een win-win voor werknemer én werkgever.

Kortom: bij Empathie Plus wordt er gekeken of de juiste persoon op de juiste plek zit.
Dat gebeurt uit het oogpunt van zowel de werknemer als werkgever.
Meer dan 40 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat mensen die hun conatieve talenten kunnen inzetten niet alleen veel gelukkiger maar ook veel productiever. Een win-win situatie dus voor werknemer én werkgever. Daarnaast verbetert de teamsynergie ook nog aanzienlijk. Kolbe, het model waar Empathie Plus mee werkt, heeft bewezen dat teams zonder synergie gedoemd zijn te mislukken.

Kolbe maakt synergie ook:
Definieerbaar
Meetbaar
Voorspelbaar
Verbeterbaar

De ondertitel van de visie waar Empathie Plus voor staat is Omzien naar elkaar. Omzien naar elkaar betekent voor Joop om je de weg te wijzen om een door op jouw eigen authentieke manier jezelf te zijn. En daarmee succesvol!
Op zoek naar een goede en betaalbare salestrainer?
Gratis offertes aanvragen »

Bedrijfsgegevens
Empathie Plus - Coaching by conation
Vakgebied: Bedrijfstraining

Adres
Marga Klompésingel 46
2135 JA Hoofddorp (Noord-Holland)

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2024