Link@work

Dordrecht (Zuid-Holland) - vakgebied Bedrijfstraining
Link@work:
Uw partner in het vergroten van arbeidseffectiviteit en succes van uw medewerkers.

De visie van Link@work:
Ongeveer een derde van het verzuim is een gevolg van psychische overbelasting van uw gewaardeerde medewerker. Veelal liggen spanningen in het privé-leven, in aanhoudende werk- of prestatiedruk of ontevredenheid in de werksfeer aan de basis hiervan.

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer signalen vroeg onderkend worden is verzuim wellicht helemaal niet aan de orde.

Het moment, dat een persoon niet meer verder kan en zich ziek meldt, heeft veel impact op zowel medewerker als werkgever. Er komen emoties los en de situatie verandert letterlijk door de verandering van dagstructuur.

Zonder juiste begeleiding is de kans groot dat uw medewerker zal blijven kwakkelen of wegzakt en langdurig verzuimt. Dit met veel ellende en hoge kosten voor u als werkgever tot gevolg.
De eerste drie maanden na de ziekmelding is de bereidheid tot verandering het grootst. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk in dit proces begeleiding in te zetten, zodat de persoon effectief de regie over het eigen leven terug kan nemen.

De missie die ons stuurt:
Link@work leert mensen omgaan met stress en stressfactoren, zodat ze vitaal de regie over hun eigen leven nemen en succesvol zijn in het werk wat ze doen.

De beloftes die wij doen:
- Link@work voorkomt waar mogelijk en/of dringt de duur en intensiteit van het verzuim binnen uw bedrijf, (mede) veroorzaakt door stressfactoren en psychische overbelasting, terug.

- Link@work helpt u om stress-signalen van uw werknemers in een vroeg stadium te herkennen en geeft hen handvatten om hier positief mee om te gaan.

Omdat elke situatie zijn eigenheid kent, werken wij met op maat gemaakte trajecten.

Preventieve loopbaancoaching
Link@work zet ontwikkelingsgerichte begeleiding in, die de medewerker stimuleert om naar eigen patronen en attitude te kijken. Daarnaast wordt er actief met opdrachten gewerkt, zodat de persoon effectiever gedrag aanleert. Waar mogelijk, wordt met praktijkvoorbeelden gewerkt om de medewerker direct effect te laten ervaren. Tevens behoort het inzetten van een ontwikkelassessment tot de mogelijkheden.

Eerste spoor coaching
Ook hier werkt Link@work vanuit de ontwikkelingsgerichte benadering, met het verschil dat hier reeds sprake is van verzuim. Deze coaching start zo kort mogelijk op de ziekmelding en vindt wekelijks plaats.

Eerste spoor training
Link@work heeft een 5 daagse training ontwikkeld gericht op stresshantering.
In deze training komen verschillende themas aan bod. Zo richt de training zich op de samenwerking tussen lichaam en geest. Het effect van stress op het brein wordt behandeld.
De training bevat veel oefeningen die gericht zijn op het bewust worden van eigen reactie- en handelspatronen en het opnieuw vormgeven hiervan.
In het laatste dagdeel wordt een terugvalpreventie gemaakt.
De training wordt in 7 weken gegeven en wordt ondersteund met individuele gesprekken met de deelnemers en direct leiding gevende.

Mediation
In een aantal gevallen ligt er een conflict ten grondslag aan het verzuim. In die gevallen of wanneer er tijdens het verzuim een conflict ontstaat kan link@work mediation bieden.

Tweede spoor begeleiding
Bij langdurig uitval (>1 jaar) of zodra blijkt dat een medewerker niet kan terugkeren in eigen functie en bij eigen werkgever, zal (gezien Wet Verbetering Poortwachter) gestart moeten worden met een traject waarin medewerker wordt begeleid naar een externe functie. Tevens zal er een sluitende verslaglegging moeten worden gemaakt t.b.v het UWV, waaruit blijkt dat de werkgever er alles aan heeft gedaan om werknemer uit te plaatsen naar ander werk.
De coaches van Link@work zijn zeer ervaren in het uitvoeren van deze trajecten.

Bent u geïnteresseerd geraakt in onze dienstverlening, neem dan vooral contact op met Link@work
Op zoek naar een goede en betaalbare salestrainer?
Vraag nu gratis offertes aan »

Bedrijfsgegevens
Link@work
Vakgebied: Bedrijfstraining

Adres
Colorado 20
3315 WB Dordrecht (Zuid-Holland)

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2020