Home > Bedrijvengids > Mediator > Noord-Brabant > WAC Breda Beheer B.V.

WAC Breda Beheer B.V.

Oosterhout (Noord-Brabant) - vakgebied Mediation
WAC Breda Beheer B.V.
Snijdersmediation
Conflictbemiddeling bij scheidingen, arbeids- en zakelijke conflicten

Oog hebben voor de stip op de horizon

Een arbeidsconflict, zakelijk conflict of scheiding is geen standaard ervaring. Eenieder die het overkomt reageert verschillend. Meestal een onzeker gevoel. Hoe gaat dit verder. Hoe moet ik hier doorheen. Wat betekent dit voor mijn toekomst. Lastige vragen en onzekerheden.

Waar mensen samenwerken ontstaan conflicten, dat is haast onvermijdelijk. In mijn werk zie ik dat men steeds vaker voor mediation kiest om een conflict op te lossen. Het besef groeit dat een gang naar de rechter lang niet altijd noodzakelijk is. Mediation scheelt uiteindelijk frustratie, tijd en geld.

Mediator Jan Snijders

Als mediator kan ik de verstoorde communicatie tussen partijen vaak makkelijker, persoonlijker en sneller herstellen. Bij mediation gaat het er om de emoties boven tafel te krijgen die de communicatie blokkeert. Hierna kan er weer gestructureerd onderhandeld worden over een voor ieder acceptable oplossing.

Ik doe daarvoor wat nodig is en gebruik de aanpak die past in jullie situatie. Ook als het nodig is om zo snel en voortvarend als mogelijk te handelen. Ik begeleidt jullie dan ook snel en zorgvuldig naar een adequate oplossing van de kwestie die jullie bezig houdt. Mijn visie is gericht op duurzaamheid. Focussen op de toekomst waar de oplossing en de mogelijkheden liggen, met oog voor het verleden. Mijn boodschap is: “pak de kwestie aan”, zo wordt het de brug naar de toekomst en naar een nieuw begin.

Mijn aanpak.
Mijn stijl is te omschrijven als doelgericht, positief en zorgvuldig. Ik werk toekomstgericht met oog voor het verleden en wek snel vertrouwen, door mijn rust en respectvolle benadering. Hierdoor komen mensen in beweging, juist daar waar dat nodig of helpend is.Het is niet belangrijk wie er gelijk krijgt, het is de oplossing die telt.Mijn advies is dan ook altijd om energie te steken in de oplossing en niet in het conflict. Mediation is daarvoor een prachtig middel.

Ik ben ingeschreven (registermediator) in het kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN)

Achtergrond Jan Snijders.
Ik heb een achtergrond in leidinggevende en HR functies in commerciele bedrijven en ik ben meerdere jaren zelf ondernemer geweest. De persoonlijke ontwikkeling, de zakelijke kant en de samenwerking tussen en met mensen vormgeven is altijd het meest boeiend geweest.

Persoonlijk Jan Snijders.
Ik heb een fijne relatie met mijn partner. We hebben allebei kinderen, maar die wonen niet meer thuis. We koesteren het contact met de kinderen en via Whats app blijven we op de hoogte. Maar het liefst pak ik toch de telefoon. Bellen is toch intenser.

Hobbies; die doen we samen. Hardlopen, lekker ontspannend na een drukke dag, veelvuldig theater- bezoek en reizen naar de mooiste plekjes van deze aarde is het mooiste wat er is.

Wat is mediation.
Conflictoplossing buiten de rechter om.

Het conflict waar u bij betrokken bent suddert al lange tijd door. Het is moeilijk aan te geven waar het nu eigenlijk fout ging. Iedereen heeft zich ingegraven en is overtuigd van zijn eigen gelijk.
Er is een gebrek aan solidariteit binnen uw team, bedrijf of bestuur. De bedrijfsvoering verloopt stroef. Afspraken worden niet nagekomen. Soms is de werkdruk onevenredig hoog voor enkelen van u. Erover praten lukt niet meer, omdat de emoties snel hoog oplopen.

U wilt gaan scheiden. De relatie staat onder spanning. Normaal communiceren is moelijk geworden. Het belang van de kinderen staat voorop. U wilt daarom na de scheiding een nieuwe en werkbare relatie in de uitvoering van het ouderschap ontwikkelen.

U stoort zich aan elkaars persoonlijk en/of professioneel gedrag, maar er is nauwelijks ruimte om elkaar hierop aan te spreken. Klanten en andere relaties hebben hier last van. U vreest voor imagoschade voor uzelf en voor uw organisatie.

U kunt ervoor kiezen om naar de rechtbank te stappen om daar uw conflict uit te vechten. Dat kan heel zinvol zijn. De rechter kijkt naar het verleden, bepaalt wie er gelijk heeft en baseert daarop zijn bindende uitspraak. Maar, zelfs als die uitspraak in uw voordeel uitpakt, dan is daarmee uw probleem nog niet direct opgelost.

Mediation is een andere mogelijkheid. Het is een vorm van conflictoplossing buiten de rechter om. Herstel van de communicatie tussen partijen staat centraal bij mediation. Want, hoe gek het ook klinkt, ruzies en problemen in de samenwerking wijzen vaak op een grote stilte. Er wordt niet (meer) gepraat. Er wordt niet (meer) geluisterd. Kortom, de verbinding tussen u en de ander is verbroken.

Mediation betekent weer praten met elkaar. Dit gebeurt in het bijzijn van de bemiddelaar of mediator. Dit is een onafhankelijk iemand, die de gesprekken tussen alle betrokkenen in goede banen leidt. In plaats van door te vechten kunt u met behulp van de mediator het gesprek met elkaar weer aangaan. Onder zijn begeleiding krijgt u makkelijker inzicht in wat u en de ander daadwerkelijk beweegt.

De mediator haalt de emotionele en inhoudelijke aspecten van uw conflict uit elkaar. Zo ontstaat er ruimte voor toenadering en kunt u actief werken aan een voor ieder bevredigende oplossing voor de toekomst. Ondanks, in eerste instantie, ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen. Door het herstel van de dialoog, bent u weer in staat realistische afspraken met elkaar te maken.

De keuze voor mediation is zinvol als u:
zelf actief invloed wilt uitoefenen op de oplossing, de zakelijke of persoonlijke relatie wilt behouden of verbeteren, een vertrouwelijke behandeling op prijs stelt, snel, informeel en kostenefficiënt wilt werken, verdere escalatie wilt voorkomen.

Waarom kiezen voor mediation.
Advocatuur en mediation . Wat zijn belangrijke verschillen?

Een advocaat is bezig met het steeds weerleggen wat de tegenpartij zegt, een eenzijdige belichting. In de advocatuur kunnen conflicten erg op de spits worden gedreven. Gedurende een proces verslechteren relaties vaak steeds verder. Veel gaat schriftelijk, en een scherp geformuleerde brief van een advocaat kan keihard aankomen. Mensen reageren daar meestal boos en emotioneel op. Ook op zittingen komen veel emoties los waar mensen niets mee kunnen. Een advocaat vecht. Mij interesseert het veel meer hoe dingen werken tussen mensen en hoe mensen op elkaar reageren. Als mediator kan ik helpen om tot een positieve wending te komen. Dat is mooi werk.

Is mediation dan ‘soft’?
‘Het is geen therapie! Bij mediation gaat het er wel om de emoties boven tafel te krijgen die de communicatie blokkeren. Dat is confronterender dan je te verschuilen achter een advocaat. Want waarom komen mensen niet uit een probleem? Omdat ze niet vruchtbaar communiceren. Als mediator zorg je voor helderheid in de communicatie, probeer je door te ‘schillen’ de vraag achter de vraag boven tafel krijgen. Een mediator luistert , net als een advocaat, maar die zoekt vooral naar feitelijke informatie. Bij mediation is er ook plaats voor gevoelens: wat drijft iemand en welke belangen zitten erachter.’

Hoe blijf je als mediator neutraal?
‘Die neutraliteit is heel erg belangrijk, want alleen dan hebben beide partijen vertrouwen in mij als procesbegeleider. Tijdens een mediation proberen mensen je soms aan hun kant te krijgen, dan willen ze weten wat ik er nou eigenlijk van vind. Dat levert soms wel een dilemma op; ik wil wel meeleven, maar geen partij kiezen. Die neutraliteit en onafhankelijkheid is de basis voor een succesvolle mediation. Daar mag nimmer twijffel over bestaan. En niet de mediator komt met een oplossing, die komt alleen van de partijen zelf.

Wat is de grootste winst van mediation?
Als een geschil voor de rechter wordt uitgevochten, blijven de onderliggende communicatie- problemen in stand. Er ontstaat dus makkelijk een nieuw conflict en de relatie verslechtert verder. Bij een scheiding bijvoorbeeld waarbij kinderen betrokken zijn, is dat natuurlijk niet wenselijk. Vaak levert mediation méér op dan alleen de oplossing voor een conflict. Door met elkaar te praten en te onderhandelen, worden niet alleen goede afspraken gemaakt , maar wordt de basis gelegd voor een nieuwe relatie waarin de gemaakte afspraken correct uitgevoerd worden. Dat mensen een conflict zelf in de hand houden geeft een goed gevoel.

Bij mediation ga ik als mediator samen met u beiden op zoek naar oplossingen. Die oplossingen moeten voor jullie beiden goed voelen. Bij mediation blijven jullie zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuzes. Mijn taak is ervoor te zorgen dat jullie allebei gehoord worden en goed met elkaar in gesprek blijven

Ik ga uit van jullie oplossend vermogen; jullie bespreken samen wat het beste is voor de toekomst. Omdat verstand en emotie elkaar tijdens de scheiding in de weg kunnen zitten, is het mijn taak als mediatior dat jullie blijven praten, zonder dat emoties het resultaat beïnvloeden. Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Hoe gaat het in zijn werk.
Ik begin altijd met een zorgvuldige intake. Ik wil jullie casus goed kennen. Deze intake kan zowel telefonisch als op locatie. Bij conflicten komen veel emoties voor die goed communiceren belemmeren. Het is daarom van belang om eerst daarmee aan de slag te gaan. Er is bij mij volop gelegenheid emoties te uiten. Tijdens deze persoonlijke aanpak kan ik als neutrale derde de knelpunten eruit halen. Daarna kunnen we ons in zakelijk opzicht richten op het maken van goede oplossingsgerichte afspraken voor nu, maar ook voor de toekomst. Het is van het grootste belang dat er een vaststellingsovereenkomst wordt gemaakt die geheel op jullie beiden van toepassing is, waarbij de afspraken juridisch en fiscaal-technisch goed zijn vastgelegd. Bij een scheiding met kinderen begeleid ik jullie bij de realisatie een goed ouderschapsplan.

Jan Snijders beschikbaar voor een eerste gratis kennismakingsgesprek.

www.snijdersmediation.nl jansnijders@quickmediator.nl
Tel 0653103449 https://www.linkedin.com/in/jan-snijders-a89331196/
Op zoek naar een goede en betaalbare mediator?
Vraag nu gratis offertes aan »

Bedrijfsgegevens
WAC Breda Beheer B.V.
Vakgebied: Mediation

Adres
Hielbijl, 43
4906 LH Oosterhout (Noord-Brabant)

Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2022