Offerti bedrijvengids Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Selecteer een provincie

Salestrainers in Amersfoort

Salestrainer in Amersfoort nodig?
Met ruim 3.500 aangesloten salestrainers vindt u altijd de salestrainer die u zoekt. Plaats vandaag nog uw aanvraag en ontvang binnen 24 uur meerdere offertes van salestrainers. Vergelijk op prijs en kwaliteit en kies voor de salestrainer met het beste aanbod!

Plaats gratis uw aanvraag
Ontvang binnen 24 uur meerdere offertes
Vergelijk de offertes en maak uw keuze

Vraag nu gratis offertes aan »

Zoek in bedrijvengids:


Uw bedrijf op deze pagina? » Aanmelden als professional

Amersfoort (Utrecht)
Over Kenniscompany: Kenniscompany is een compact maar landelijk actief netwerk van 12 trainers die na jaren ervaring bij de grote trainingsorganisaties behoefte kregen aan een slagvaardigere organisatiestructuur. We zijn ontstaan vanuit de wens zorgvuldig en rechtstreeks overleg te plegen met de klant om zo meer op maat te kunnen werken dan via meer geïnstitutionaliseerde organisaties. We merken dat deze aanpak resulteert in trainingen die goed aansluiten op de werkpraktijk van onze deelnemers en dat ons enthousiasme zich vertaalt in positieve reacties van onze opdrachtgevers. De trainingen van Kenniscompany worden gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5. Dat sterkt ons in de indruk dat we op de goede weg zijn! Hoe werken we? We hechten veel waarde aan de veiligheid in onze groepen. Alleen als deelnemers zich veilig voelen in een trainingsgroep, zijn zij bereid om hun persoonlijke kaarten op tafel te leggen en...

Amersfoort (Utrecht)
Het nieuwe werken vereist een andere manier van denken en communiceren. De werkdruk stijgt, net als de vraag naar flexibiliteit. HOW TO weet dat werkplezier de sleutel is tot een succesvolle onderneming. Werkplezier leidt immers tot betere prestaties, gezondere collegas, meer bevlogenheid en een grotere bijdrage aan het bedrijfsresultaat. Een cruciale factor voor werkplezier is goed kunnen communiceren. Daarom richt HOW TO zich op de ontwikkeling en verankering van Leiderschap In Communicatie. HOW TO geeft mensen inzicht in hun communicatiepatronen en leert ze doelgericht te communiceren. Hierdoor kiezen ze vervolgens bewust voor hun communicatiegedrag. Doelen en ambities stemmen zij af met de doelen van hun organisatie, zodat zij gezamenlijk een optimaal bedrijfsresultaat behalen, met meer werkplezier! Het team van HOW TO doet er alles aan om optimaal bij te dragen aan de ambitieuze doelstellingen van onze klanten. Daarom bestaat...

Amersfoort (Utrecht)
UnKnot is het eenmansbedrijf van Eric Puister. Hij heeft lange ervaring als docent binnen zowel het voortgezet als het (hoger) beroepsonderwijs, en in-company trainingen. Hij heeft een dubbele academische kwalificatie, namelijk Engelse taal- en Letterkunde en Documentatie- en Informatiewetenschap. Op beide gebieden geeft hij trainingen. Dat zijn trainingen die vooral gericht zijn op het bijbrengen van algemene vaardigheden, maar in overleg zijn ook academische en specialistische trainingen mogelijk. Een training kan altijd aangepast worden aan de wens van de client. Volgens UnKnot is een goede docent niet alleen iemand die goed op de hoogte is, maar ook iemand die kennis kan overdragen aan mensen die die kennis nog niet hebben. Om dat goed te doen is creativiteit en inlevingsvermogen nodig, en ook de student zelf moet participeren, zodat de docent kan ontdekken waar hulp nodig is. Specialisme 1: Engelse taalvaardigheid: U ku...

Amersfoort (Utrecht)
De Communicatietrainer is een vernieuwende formule met tientallen jaren ervaring: een groep zelfstandige, zeer ervaren en succesvolle communicatietrainers (zie Onze trainers) vormen samen De Communicatietrainer. Initiatiefnemers zijn Michelle Boughton-Smith en Miranda Bensing. Het bedrijf, gevestigd in Amersfoort, werkt nauw samen met De Taaltrainer. De Communicatietrainer bestaat uit 17 trainers in het veld en een klein en betrokken team op kantoor. Alleen de meest succesvolle en creatieve trainers voelen zich thuis bij De Communicatietrainer. We beloven (en doen) namelijk nogal wat: maatwerktrainingen helemaal toegespitst op uw bedrijf en leervraag, in de meest uiteenlopende communicatiedisciplines, in meerdere talen. De trainingen op onze site dienen puur ter inspiratie. Alle mogelijke combinaties of variaties zijn wat ons betreft mogelijk en vaak ook gewenst. We gaan graag in gesprek om samen te ontdekken welk traject het...

Amersfoort (Utrecht)
Deze tijd van snelle verandering vraagt andere manieren van leiden, werken en communiceren. Windkracht-11 helpt organisaties om deze vaardigheden te ontwikkelen en direct toe te passen. Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen! Onze trainingen zijn, fris, interactief en altijd gebaseerd op jouw eigen praktijk. Deelnemers zullen zich herkennen in de situaties en simulaties die we gebruiken en kunnen het geleerde direct in de praktijk gebruiken. Enkele voorbeelden van onze trainingen: Onderhandelen en Beïnvloeden Presenteren en netwerken. Time Management anno nu Transparante communicatie ” de kracht van Feedback” Persoonlijk leiderschap en leidinggeven Talentgericht Ontwikkelen voor HR managers HR Essentials doelgroep HR professionals, een complete leergang waarin je niet alleen jezelf maar ook een fris en modern HR beleid ontwikkelt. De Kracht van Verbinding doelgroep managemen...

Amersfoort (Utrecht)
Om vraagstukken die in de samenleving spelen op en aan te pakken zijn overheid, instellingen en burgers voortdurend met elkaar in gesprek. Draagvlak creëren, inspraak organiseren, debat stimuleren, voortdurend is communicatie het voertuig waarmee groepen mensen elkaar bereiken en moeten bereiken. In gesprek draagt daar zijn eigen steentje aan bij. Brengt mensen bij elkaar, helpt mensen helder de ander te verstaan en te bereiken. Creëert de juiste voorwaarden om het gesprek goed te laten verlopen. Vindt bij de boodschap de juiste vorm. In gesprek stimuleert, enthousiasmeert en brengt op gang. Helpt, als dat nodig is, de kwaliteit van het gesprek te verhogen. Zodat groepen mensen elkaar beter verstaan en begrijpen. Zodat doelen gezamenlijk kunnen worden bereikt. In gesprek komen en blijven met elkaar, dat is wat we met elkaar nodig hebben om de samenleving een stukje te verbeteren. Overal waar openbaar bestuur, m...

Amersfoort (Utrecht)
DevelopmentTrainers is een organisatie met expertise in voornamelijk ontwikkeling van sales en management in commerciële bedrijven. Het bedrijf werkt met professionele trainers en coaches die vele jaren ervaring hebben op beide gebieden. Wij zijn de mening toegedaan dat maar weinig instituten in staat zijn een adequaat antwoord te geven op de daadwerkelijke behoefte van een bedrijf en haar medewerkers. Duurzaam vernieuwen is veelal doeltreffender dan verbeteren. Zo zullen medewerkers hun eigen missie moeten willen en kunnen ontdekken om de missie van de organisatie te kunnen volgen. Een zelfsturend vermogen, waarbij je handelt uit eigen initiatief en kracht, is hèt ingredient bij uitstek wat DevelopmentTrainers als speerpunt hanteert in haar trainingsmodules. In elk bedrijf zijn er aspecten in groeigebieden die nog niet zijn ontdekt, maar die absoluut ontwikkeld kunnen worden. Niet voor niets heeft DevelopmentTrainers ...

Amersfoort (Utrecht)
De opdrachtgevers van ACTA-advies zijn in veel gevallen organisaties in het publieke domein. Daarbij kunt u denken aan landelijke, provinciale of gemeentelijke overheden, maar ook aan deelraden, culturele instellingen, bibliotheken, GGDs en andere publieke organisaties.Wat ons onderscheidt van andere bureaus is dat al onze consultants zélf leiding hebben gegeven of bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben gedragen in publieke organisaties en beschikken over een schat aan ervaring. Wij weten uit eigen ervaring voor welke uitdagingen onze opdrachtgevers vaak staan. Wij hebben zelf voor precies dezelfde problemen oplossingen gezocht. We weten dus waar je moet beginnen en hoe je ingewikkelde vraagstukken tot een goed einde brengt.We kennen de politieke en organisatorische complicaties waar het bestuur van publieke organisaties mee van doen heeft. Daarnaast hechten wij veel waarde aan de persoonlijke banden met onze opdrachtgever....

Amersfoort (Utrecht)
Excellerende bedrijven bereiken onderscheidende resultaten door dezelfde dingen anders te doen. Daarom hebben wij de definitie van training opnieuw geformuleerd en inhoud gegeven. We zijn een Europees opererend bedrijf, en we leveren dan ook trainingen door heel Europa. Lokaal hebben we trainers in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en de UK. Dat brengt onze klanten enerzijds de zekerheid dat wij ook over de grenzen unieke trainingen kunnen verzorgen, anderzijds kunnen wij gebruik maken van deze internationale ervaring om trainingen te verrijken en cultuuraspecten mee te nemen in projecten en programma's. Onze trainers zijn stuk voor stuk professionals met ieder hun eigen specialisme parallel aan een meer dan toereikende basis aan didactische vaardigheden en psychologische kennis. Door continue aanscherping van onze eigen houding, gedrag en vaardigheden blijven we onszelf prikkelen om te groeien. We beseffen da...

Amersfoort (Utrecht)
Leven is een prachtige leidraad die het gehele Universum verbindt; het Universum is georganiseerd rond leven. Wij Mensen zijn deel van dit evolutionaire kosmische project dat voor ons bestond en na ons zal bestaan, en dat betrekking heeft op ieder levend wezen. Het Biocentrische principe plaatst leven en haar expressie van evolutionaire krachten opnieuw in het exacte centrum en startpunt van welke discipline en menselijke actie dan ook. Levenslicht nodigt u uit om deel te nemen aan deze nieuwe wereld visie waar de organisatie een verrijkte omgeving biedt voor zowel welzijn als evolutie; hierin wordt gecreëerd vanuit de principes van het leven, door efficiëntie en productiviteit. Leven is de meest krachtige en meest efficiënte macht die in de natuur bestaat. De door ons ondersteunde transformatieprocessen bestrijken onder meer de volgende gebieden: Integratietrajecten Reorganisaties Fusie trajecten O...

Amersfoort (Utrecht)
TToKalon is een bureau voor training, coaching, consultancy en bedrijfsontwikkeling. De mens is de maat en het kloppend hart van de organisatie. Zingeving is hierbij een belangrijke pijler. Een vitale strategie en een heldere visie en missie die door de werknemers gedragen wordt, brengt de organisatie tot bloei en creeert een bedrijf waar men trots op kan zijn. Dit geeft energie en straalt uit naar buiten. ToKalon brengt visie en strategie van mens en bedrijf bij elkaar en ontwikkelt wederzijds begrip. ToKalon ondersteunt bedrijven, directieleden en entrepeneurs in het krachtiger maken van hun team, product en bedrijf door het ontwikkelen van sterke leiderschap- en communicatievaardigheden en het samenbrengen van product en mens. Individuele coaching, teamcoaching en training (op locatie en in het buitenland) zijn enkele middelen die worden ingezet om tot effectieve resultaten te komen. Werken vanuit je passie is leven vanu...

Amersfoort (Utrecht)
Flow-Wolf biedt coaching, trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen als: -Hoe ontwikkel je medewerkers en managers? -Hoe kunnen we de talenten van onze medewerkers optimaal tot bloei laten komen in hun werk? -Hoe kan ons team effectiever samenwerken? -Hoe kunnen we zorgen voor een verbinding van onze bedrijfscultuur met onze medewerkers? -Hoe kunnen we klantgerichter werken? -Hoe kunnen onze managers coachend/dienend/situationeel leiderschap laten zien? U ziet al dat een variatie van vragen mogelijk is binnen het kader van mens en organisatie. Als u met ons contact zoekt zullen wij in een vrijblijvend gesprek uw behoefte en doelen in kaart brengen. Als u tijdens dit gesprek geïnteresseerd raakt krijgt u vervolgens een maatwerk-offerte. Ons doel is om een bijdrage te leveren bij de persoonlijke en professionele ontwikkeling van medewerk...

Amersfoort (Utrecht)
Een mens is steeds in beweging, een bedrijf ook. Soms leidt dit tot conflicterende belangen. Veranderingen in de persoonlijke situatie of binnen het bedrijf kunnen veel stress veroorzaken. Werknemers die langdurig onder stress staan vormen een bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming. Naast persoonlijk productiviteitsverlies kan al snel een spiraal van negativiteit op de werkvloer ontstaan. Als deze toon eenmaal is gezet is het lastig (maar met deskundige begeleiding niet onmogelijk) om het tij te keren. Pasadera biedt kortdurende individuele coachingstrajecten aan. Doel is de werknemer meer inzicht in zichzelf, in beperkende overtuigingen en wensen en dromen te geven, waardoor deze een nieuwe impuls aan de carrière kan geven. Specialiteit: - Rouw- en verliesbegeleiding - Stressmanagement - Verandermanagement

Amersfoort (Utrecht)
Marcel Scholte is al meer dan 13 jaar een onafhankelijke consultant, trainer, projectleider op het gebied van planning- en roosteringsvraagstukken, websolutions/projecten en trainingsprojecten. Marcel heeft een technische achtergrond, maar heeft zich in de loop der jaren daarnaast als trainer, adviseur en projectleider op de onderstaande onderwerpen gespecialiseerd. De laatste jaren is Marcel vooral bij de overheid ingehuurd als specialist op het gebied van plannings- en roosteringsvraagstukken. Hij heeft als technisch- en communicatieve vaardighedentrainer getraind bij talloze bedrijven en organisaties. Marcel Scholte werkt met al sinds 2004 met een VAR verklaring WUO (Winst uit Onderneming) van de belastingdienst. Met een VAR WUO ziet de Belastingdienst Marcel Scholte 100% als zelfstandig ondernemer.

Amersfoort (Utrecht)
Wij houden ons sinds 2006 bezig met het begeleiden van salesorganisaties om van product driven sales naar value add sales te groeien. Wij werken onder andere met de methodieken van Miller Heiman uit de VS voor het salesproces en Huthwaite (SPIN selling). Door daarnaast de accountmanagers ook middels psychologische instrumenten (o.a. MBTI) inzicht te geven in zichzelf en de de klant bereiken we niet alleen meer succes bij de klant maar ook een blijvende verandering bij de deelnemers. Verandertrajecten kunnen volgens ons pas beklijven als we langer met onze klanten werken. Vandaar dat we graag afspraken maken om minimaal 6 maanden aan boord te blijven. Onze klanten bevinden zich met name in ICT, finance en toeleveranciers voor de zorg.

Amersfoort (Utrecht)
De huidige maatschappij is hectisch en vraagt veel van kinderen en volwassenen. Om je als mens staande te houden en evenwichtig te ontwikkelen, is het van belang dat je weet waar je kwaliteiten liggen en hoe je bij jezelf kunt blijven. Als je, je eigen kracht kent, sta je steviger in het leven en dat vergroot je zelfvertrouwen. En juist dat zelfvertrouwen heb je nodig om je binnen de maatschappij op een prettige manier te kunnen bewegen. Het (weer) in contact komen met je innerlijke wereld en je eigen kracht ontdekken of hervinden staat centraal bij alle werkvormen. Iedereen weet alles zelf maar soms is er hulp nodig om je dit weer te kunnen herinneren. Lagendijk Empowering helpt je hierbij!

Amersfoort (Utrecht)
FranklinCovey in Amersfoort is de Nederlandse vertegenwoordiging van de wereldwijde advies- en trainingsorganisatie van Stephen R. Covey. Wij werken op basis van de leiderschaps- en effectiviteitsfilosofie van de beide oprichters: Stephen R. Covey en Hyrum Smith. De naam FranklinCovey is midden jaren '90 ontstaan na de fusie tussen het Stephen Covey Leadership Center en Franklin Quest. Beide organisaties zijn begin jaren '80 ontstaan en hielden zich bezig met effectiviteit en leiderschap. Door de fusie ontstond een combinatie die 'the best of both worlds' samen bracht: de filosofie van Stephen R. Covey en de praktische hulpmiddelen zoals de planners van Franklin Quest.

Amersfoort (Utrecht)
Kiper heeft als visie dat er heel veel mogelijk is als: mensen de kunst verstaan om op hetzelfde moment over hetzelfde onderwerp te praten . Wij onderwijzen dit aan de hand van meteen toepasbare inzichten met als resultaat directe verbetering in communicatie, samenwerking en acceptatie. Wij werken het liefst direct in de praktijk om zo de kortst mogelijke weg naar resultaat mogelijk te maken. Onze mensen zijn op een breed gebied , oa kiper, Lean, Nlp, Prince2 enz.. niet alleen getraind en gemasterd maar ook gelouterd door ruime ervaring en betrokkenheid. Voor een goed gesprek staan wij altijd open. en voelen ons thuis van werkvloer tot raad van bestuur.

Amersfoort (Utrecht)
Amethist staat voor hoge kwaliteit en snel resultaat. Binnen Amethist is ruime opleiding en ervaring op de gebieden persoonlijke effectiviteit, leiderschap, communicatie, management en loopbaanbegeleiding, in groepstrainingen zowel als in individuele coaching. Verder op het gebied van opvoeding en communiceren met kinderen, voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven. Wij werken socratisch ( u hebt het antwoord, wij stellen voor u de goede vraag), op basis van de sociale gedragsstijlen (http://www.amethisttrainingcoaching.nl/particulieren/communicatiestijlentest/) en op basis van de emotie-GPS ( ) gecombineerd met klassieke en nieuwe coachingsmethodieken.

Amersfoort (Utrecht)
iListen begeleidt en ondersteunt opdrachtgevers bij het doorvoeren van (gedrags-)veranderingen die leiden tot performance verbetering (waardecreatie). Hierbij maken managers en medewerkers een transformatie door. Deze transformatie wordt geborgd doordat wij ons tevens richten op veranderingen in de organisatie. Hierdoor wordt de transitie geoptimaliseerd en waardoor de resultaten blijvend verbeteren. Wij geloven daarbij dat organisaties beter presteren als medewerkers een hoge mate van intrinsieke motivatie hebben, zelfsturend en communicatief vaardig zijn. De continue persoonlijke ontwikkeling van de professional leidt altijd tot betere prestaties.

Amersfoort (Utrecht)
Raker is de internetonderneming van Geert-Jan Bogaerts. Ik ben journalist, blogger, columnist, docent aan de Universiteit van Groningen, webontwikkelaar. Ik geef advies, training en workshops over het gebruik van nieuwe media, ontwikkel zelf websites, en schrijf columns en blogs. Ik ben Zend Certified Engineer, gebruik Zend Framework en JQuery als standaard bibliotheken. Ik geef technische cursussen (Advanced Masterclass PHP, Zend Framework, XML etc.) voor Eduvision. Ik weet niet alleen wát er werkt op internet, ik weet ook hóe het werkt. Daarom zal mijn werk altijd uitstijgen boven het 'simpele' webdevelopment.

Amersfoort (Utrecht)
Nederossi heeft zich gespecialiseerd op taal en muziek - wat taal betreft, gaat het m.n. om lessen en workshops (ook op locatie in NL en D), vertalen en tolken. Docente Diete Oudesluijs begeleidt o.a. groepen bij lessen taal, cultuur en bedrijfscultuur, communicatie (de nadruk ligt op de talen Nederlands en Duits). Haar achtergrond in het bedrijfsleven in Duitsland en Nederland en haar opleiding als trainer/coach en eerstegraads docente staan er garant voor dat ze mensen individueel en als groep goed en gericht kan begeleiden op weg naar de met de opdrachtgever overeengekomen doelen.

Amersfoort (Utrecht)
Trainer-NOBTRA, MCI Mastercoach, ervaren bedrijfs- en organisatiedeskundige, met een brede praktische en strategische achtergrond en met veel kennis van ontwikkelingen en bedrijfsvoering in profit en not-for-profit. Voor verbetering van communicatie en functioneren, (nieuw) evenwicht tussen mensen en organisaties. Ruime ervaring in succesvol veranderen. Guiver Freeman werkt voornamelijk, maar niet uitsluitend, voor grote en kleinere professionele organisaties in westelijk Europa. Tweetalig. Guiver Freeman - voor uw succes! Ede, Amersfoort, Valkenswaard

Amersfoort (Utrecht)
Training en advisering bij het organiseren en optimaliseren van de werkplek, werkwijze en werkplanning, Tijdens de training krijgt u inzicht in werkprocessen en hoe u die efficienter kunt inrichten, Informatiestromen binnen het bedrijf kunnen efficienter, zoeken wordt vinden, dit bespaart tijd. Ik geef begeleid en adviseer bedrijven bij het opzetten van bibliotheken, archieven en (vak) documentaties, Er ontstaat rust, ruimte en evenwicht, meer tijd voor creativiteit en vrije tijd, hetgeen het bedrijf en prive ten goede komt.

Amersfoort (Utrecht)
Ontwikkelen van duurzame en inspirerende samenwerkingen in teams, binnen organisaties en in gemeenschappen. Adviseur, trainer en coach op basis van de uitgangspunten van CoCreatie: openheid, dialoog, wederzijdse afhankelijkheid en 'common ground'. Ik werk graag met organisaties en individuen om hen te supporten in hun ontwikkeling. Ik ben een open, inspirerend en creatieve persoon met een focus op een helder resultaat. Met mijn enthousiasme weet ik deelnemers 'mee te nemen' en te inspireren en concrete resultaten te bereiken.

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2023