Offerti bedrijvengids Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg Selecteer een provincie

Trainingsbureaus in Flevoland

Trainingsbureau in Flevoland nodig?
Met ruim 4.000 aangesloten trainingsbureaus vindt u altijd de trainingsbureau die u zoekt. Plaats vandaag nog uw aanvraag en ontvang binnen 24 uur meerdere offertes van trainingsbureaus. Vergelijk op prijs en kwaliteit en kies voor de trainingsbureau met het beste aanbod!

Plaats gratis uw aanvraag
Ontvang binnen 24 uur meerdere offertes
Vergelijk de offertes en maak uw keuze

Vraag nu gratis offertes aan »

Zoek in bedrijvengids:


Uw bedrijf op deze pagina? » Aanmelden als professional

Almere (Flevoland)
Ons denken is niet zo logisch, nuchter of rationeel als we vaak denken. Onderzoek heeft aangetoond dat we vaak op een systematische en voorspelbare wijze denkfouten maken. Onze redeneringen steunen niet zozeer op de regels van de logica, als wel op eenvoudige denkstrategieën die leiden tot vooroordelen en illusies. WISH richt zich op het ontwikkelen en geven van trainingen in "denken". 'Vastgeroeste' denkpatronen doorbreken. Rek & strek je manier van denken. De trainingen/workshops worden met succes aangeboden aan alle leeftijdsgroepen en aan mensen met verschillende achtergronden. WISH zorgt dat mensen zich bewust worden van hun kwaliteiten en het inzicht krijgen dat er altijd keuzes zijn, maar dat consequenties ons doen geloven dat er geen keuze is. Na het volgen van een training of workshop zal men beter in staat zijn om verantwoording te nemen voor de gemaakte keuzes. Verschillende denktechnieken behee...

Almere (Flevoland)
IK-werk coacht en traint hoogopgeleide professionals die vakinhoudelijk ijzersterk zijn, maar moeite hebben zichzelf en/of anderen aan te sturen. Het zijn denkers met een grote focus op de inhoud. Meer taak- dan mensgericht. Dit leidt nog wel eens tot spanningen in henzelf en/of met de omgeving. Ze hebben de wens om meer ontspannen en in harmonie met hun omgeving te werken. Dit kunnen ze leren bij IK-werk. IK-werk is Petra van Reek. Als sociaal- en organisatiepsycholoog heb ik inmiddels ruim negen jaar ervaring met het coachen en trainen van professionals. Doel is vaak het vergroten van gespreksvaardigheden, sociale vaardigheden en vaardigheden in zelfmanagement voor een grotere klanttevredenheid en om uitval op het werk te voorkomen. Specialiteiten: Coaching bij stress en uitputtingsklachten (burnout) Training: gespreksvaardigheden, assertiviteit, omgaan met lastige klanten/agressie, stresshantering, timemanagement en voor mana...

Almere (Flevoland)
Weerbaarheidstrainingen In weerbaarheidstrainingen wordt gewerkt aan de vergroting van de weerbaarheid van cursisten en (daardoor) aan de voorkoming van slachtofferschap. De trainingen rusten op twee belangrijke peilers: ze zijn doelgroepgericht; de trainingen worden zowel wat betreft de themas die behandeld worden als wat betreft de gekozen werkvormen aangepast aan de doelgroep; de werkwijze is psycho-fysiek. Door technieken uit de vechtsporten, assertiviteitstrainingen, hulpverlening en lichaamswerk wordt op een fysieke wijze aan mentale doelen gewerkt. In de trainingen wordt gewerkt aan de vergroting van eigen waarde en er worden in alle gevallen meerdere gedragsalternatieven om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag behandeld. De huidige wijze van werken is het resultaat van een jarenlange methodiekontwikkeling. De trainingen bestaan, afhankelijk van de doelgroep, uit gemiddeld 12 tot 20 le...

Almere (Flevoland)
Raymond helpt wereldwijd personen en organisaties op een positief manier te veranderen. Gepassioneerd over het effect dat een mensgerichte aanpak kan hebben op personen en organisaties. Bijdrage aan positieve verandering is altijd zijn focus om mensen en organisatie naar een hoger platform te brengen. Vanuit zijn achtergrond in IT heeft Raymond gewerkt voor grote overheidsinstanties, energie bedrijven, grote internationale bedrijven en grote internationale projecten in rollen variërend van techie tot interim manager. In de grote internationale projecten heeft Raymond altijd de rol gespeeld van teamcoach van teams die verdeeld waren over verschillende landen. Zijn ervaring met het leiden en coachen van teams en projecten bracht hem het inzicht dat mensen altijd meer willen van communicatie en goede relaties met anderen en met zichzelf. Dit heeft hem geleid naar het coachen en trainen van mensen om goede samenwerkingsvaardigheden...

Lelystad (Flevoland)
Marjolijn Nijkamp werkt al meer dan tien jaar bij YeYo Training & Coaching als zelfstandig trainer/coach/therapeut en is tevens docent/mentor aan de Academie voor Psychodynamica. Ze heeft een brede basis van kennis, technieken en (levens-) ervaring opgebouwd die ze volop benut in haar werk als trainer/coach. De post HBO-opleiding Trainen met hart en ziel, vormt een solide basis voor haar all-round werk als trainer/coach. Trainingen op het gebied persoonlijke effectiviteit, die een positieve, blijvende verandering in denken én doen teweeg brengt. Specialisatie in het werken met het kind in jezelf. Door terug te gaan naar je kindertijd kan je, via het herbeleven van de gevoelens die je als kind ervaren hebt, je kind leren begrijpen. Je reactie wordt nu in situaties wellicht beïnvloed door een vergelijkbare gebeurtenis uit je kindertijd. Je wordt je bewust van je innerlijk proces. Je herkent het patroon waardoor je r...

Almere (Flevoland)
Digg'Out is het vangnet voor jonge 'dwarsliggers'. Een jongerenloket voor en door jongeren waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, om wat voor reden dan ook, zich fysiek kunnen melden, opdat ze aan de hand van hun individuele situatie en competenties plaatsbaar gemaakt worden. Plaatsbaar voor de arbeidsmarkt en/of voor school. Digg'Out faciliteert in ondersteuning, begeleiding, trainingen en werk. Het is een netwerk van jongeren, onderwijs en het bedrijfsleven. De identiteit is jong en sociaal. Hoe...? Digg'Out werkt volgens het VOo-DOo principe = Voor Ons Door Ons. Dus voor en door jongeren. Rolmodellen creëren rolmodellen. Digg'Out werkt laagdrempelig, pro-actief en pragmatisch, volgens de action by learning en learning by doing aanpak. Empowerment door niet voor de hand liggende combinaties te maken van jongeren die samen leren en samen werken. Waarom? Ons primaire doel is het empow...

Almere (Flevoland)
NATASJA HALLEMA (1971) Achtergrond: Professioneel coach, begeleider/coach van Intervisiegroepen en gespecialiseerd in diversiteitsvraagstukken. Ik ben afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen als juriste en werkte onder meer als advocate op een advocatenkantoor, bedrijfsjuriste bij een OR en Manager Human Resources en Talentmanager/coach bij een internationale organisatie. Omdat mijn passie in het coachen van mensen ligt, heb ik destijds naast mijn werk de opleiding tot professioneel coach gevolgd aan de Coaching Academy International. Werkwijze: In een sfeer van openheid en bevlogenheid zoek ik de verbinding met jou door het stellen van vragen die maken dat jij komt bij waar het voor jou in essentie over mag gaan. Dit doe ik met een vasthoudendheid die maakt dat je tot verrassende inzichten komt. Vanuit een basis van vertrouwen en respect en met de nodige dosis humor en energie, maak jij samen met mij jouw ontdekk...

Almere (Flevoland)
Eigenaarschap, zingeving, resultaatgerichtheid, systeemdenken, oplossingsgerichtheid en interactie. ,,Daar draait het om als wij coachen. We verwachten en bieden veel. Onze werkwijze is oplossingsgericht: onze focus is gericht op wat er goed gaat, wat wel werkt en wat kan bijdragen tot een oplossing. ,,Onze stijl kenmerkt zich door onze betrokkenheid, vasthoudendheid en nieuwsgierigheid. Provocatief en met humor, soms door te overdrijven, maar ook door alles weer in proporties te brengen en overzichtelijk te maken. Door deze positieve insteek is onze coaching altijd doel- en resultaatgericht. We hebben aandacht voor het probleem, maar focussen op de toekomst. Deze zienswijze is uitstekend geschikt voor het begeleiden van professionals in projecten, voor projectleiders en opdrachtgevers. Door onze expertise op het vlak van professionele coaching, verandermanagement en projectmanagement kan onze begeleiding zich effectief bewegen ...

Zeewolde (Flevoland)
Missie MoreProfit. De missie van MoreProfit is, het beter op elkaar afstemmen van mens en organisatie met als uitkomst; meer werkplezier, meer betrokkenheid en vooral een beter financieel rendement voor deze organisaties. MoreProfit Management is een proces waarin wij rekening houden met: Het individu versus het collectief en de omgeving. Niet veranderd worden maar zelf willen veranderen! Doordat de werknemers inzicht krijgen waar hun gedrag wel of niet aansluit op de functievereisten, ontstaat er bewustwording op het gebied van leren, ontwikkelen, verantwoordelijk en zelfredzaamheid. Onze methodiek draagt binnen bij aan het: verbeteren van de samenwerking gezamenlijke verantwoordelijkheid meer wederzijds begrip en acceptatie eigen verantwoordelijkheid doelgericht werken. Samengevat: MoreProfit zorgt voor een verbeterde afstemming tussen de werknemer en zijn functie, werkomgeving, het team en de organisatiedoelst...

Emmeloord (Flevoland)
VMC | Gaston Vilé pakt 'gedoe' aan, brengt organisaties en werkonderdelen samen, brengt werkenergie terug, flexibiliseert gedrag rondom regels, creëert een omgeving waar 'revolutionairen en rebellen' en 'gevestigde orde' elkaar vinden en samenwerken. Samenwerken loopt soms stroef, niet door het juridische model, ook niet zozeer door de organisatorische vorm, maar door het dagelijkse proces van samenwerken. De middelen en de rollen die VMC | Gaston Vilé biedt om aan samenwerken te werken, zitten daarom kort op de alledaagse operatie. De middelen: * leiden van groepsdiscussies en -gesprekken; * het Stellingenspel Samenwerken!™; * de workshop Persoonlijke Verantwoordelijkheid™; * het Huis van Samen™. De rollen: * facilitator; * onderzoeker; * verbindingsofficier. VMC |Gaston Vilé ziet (werk)gemeenschapsvorming als kritische succesfactor voor samenw...

Almere (Flevoland)
www.huureenhufter.nl biedt haar klanten maatwerk in trainingen; een andere kijk op persoonlijke ontwikkeling en een alternatieve aanpak van niet-alledaagse zaken, activiteiten en processen. Wij zijn een full service trainingsbureau, gericht op bedrijven, (overheids)instellingen en non-profit organisaties die willen en durven te veranderen. Bij www.huureenhufter.nl staat de individuele mens centraal, daarom zijn onze trainingen bij uitstek geschikt voor iedereen die regelmatig persoonlijk (klant)contact heeft. Of het nu gaat om uitbouw van individuele competenties, persoonlijke ontwikkeling en profilering en/of weerbaarheid, www.huureenhufter.nl biedt een breed aanbod aan trainingen voor de ontwikkeling van competenties, voor profilering en voor weerbaarheid. Elke training is exact af te stemmen op de specifieke kwaliteiten en wensen van de deelnemers. Kijk op www.huureenhufter.nl voor meer informatie of neem direct contact me...

Zeewolde (Flevoland)
Perspectief in 8, is bedoeld voor u! Voor u die groeit! Voor u die in alle opzichten met ontwikkeling te maken heeft. U, die verder wilt met uw bedrijf, maar weet niet precies hoe of hoe u uw medewerkers mee moet krijgen? U, die te maken krijgt met veranderingen, reorganisaties of sluitingen. U, die uw externe klantcontact, maar ook interne klantcontact op een ander niveau wilt brengen. U, die medewerkers in het verzuim heeft en geen idee hoe dat aan te pakken. Of voor u! U, die voelt dat u uit uw functie gegroeid bent, maar niet weet hoe verder? U, die vastloopt in uw werk, privé en dreigt arbeidsongeschikt te worden. U, die vastloopt in het denken. Met een burn-out of met een bore-out te maken krijgt en in het verzuim dreigt terecht te komen. Kortom voor u die met groei te maken krijgt. En groeien doet pijn! Wij zullen u pijnloos begeleiden in uw groei.

Almere (Flevoland)
De Almeerse Psychologenpraktijk biedt, naast individuele hulpverlening voor particulieren, diensten in de vorm van coaching, counseling en consulting aan voor management en medewerkers van ondernemingen. Hierbinnen is een speciaal product Mentale Teamcoaching. Het resultaat van deze teamcoaching is een team dat effectiever functioneert. In maximaal vijf sessies wordt gewerkt aan verbetering van het onderlinge vertrouwen, het kunnen omgaan met conflicten, betrokkenheid op elkaar, het nemen van de verantwoordelijkheid en de focus op het resultaat. De Almeerse Psychologenpraktijk is opgericht door Monique Overdijk. Zij is afgestudeerd in de Psychologie van Arbeid, Gezondheid en Communicatie. Daarnaast volgde zij een tweejarige internationaal georiënteerde opleiding Coaching, Counseling en Consulting aan de Bestuursacademie van de Universiteit van Utrecht.

Lelystad (Flevoland)
"Werken om te leven of leven om te werken?" Wat past bij jou? Ronald Verheijden ( de drijvende kracht achter OPTIO): Ik wil je helpen je werk slimmer, beter en sneller aan te pakken. Jij wilt net als velen je werk op een goede manier uitvoeren en daar niet onnodig extra tijd aan besteden. Soms kan een externe blik je helpen het beter/anders te doen. Ik geef je inzicht in verschillende manieren van werken en jij kiest wat bij jou past. Ik kan me goed verplaatsen in jouw situatie en zoek van daar uit naar effectieve & efficiënte werkwijzen. Ik help je die werkwijze eigen te maken, zodat je daadwerkelijk een andere manier van werken aanleert. Ik ga uit van de praktijk en kijk naar praktische oplossingen, theorieën zijn mooi en dienen als ondersteuning, maar doel blijft: toepassen en doen!

Zeewolde (Flevoland)
Als coach nodig ik je uit om de situatie op een andere manier te bekijken en nieuwe stappen te zetten. Scherp, oplossingsgericht en soms confronterend helpt ik je om door je vraagstuk heen te komen tot nieuwe situaties. Reactie van één van mijn opdrachtgevers Ik vond de coaching gesprekken met Jurjen heel fijn om weer op een rijtje te krijgen wat ik nou eigenlijk wilde gaan doen na mijn studie. Jurjen luistert goed, stelt kritische vragen en weet er altijd wel een schema of model bij te trekken waardoor dingen waar je al heel lang over hebt lopen piekeren ineens duidelijk worden. Hij is erg goed in het helpen formuleren van wat het nou eigenlijk is wat je wilt, en in het bedenken van kleine stappen om je doel te bereiken. Ik heb erg veel gehad aan de coaching gesprekken met hem! Anoniem, Nijmegen. 2011

Zeewolde (Flevoland)
Moving Coffee is een mobiel koffieconcept voor goede originele Italiaanse koffie op locatie. Als u zelf meer weten of koffie, het bedienen van uw espressomachine of meer vaardigheid in het maken van een goede espresso en cappuccino, kunnen wij u (en/of uw personeel) op uw eigen locatie trainen. Als het om echte goede koffie op uw locatie gaat, bent u bij MovingCoffee aan het goede adres. MovingCoffee brengt de Italiaanse koffiesfeer en -beleving op elk evenement, feest, beurs, opening en bedrijfs-partij. Overal kan MovingCoffee voor de heerlijke geurende koffie beleving zorgen. MovingCoffee brengt de Italiaanse koffiesfeer en -beleving op elk evenement, op feesten, beurzen, openingen, bedrijfspartijen zorgt de MovingCoffee voor de heerlijke geurende koffie beleving.

Biddinghuizen (Flevoland)
Mijn specialisaties: - Personal coaching van professionals, teams en particulieren op een inspirerende en waar nodig confronterende wijze. - Training en coaching op het gebied van leiderschap, effectiviteit, communicatie, emotionele intelligentie, effectief beïnvloeden, ondernemerschap en zelfmanagement met als resultaat dat mensen het stuur van hun eigen (werk)leven weer in handen nemen, de juiste prioriteiten stellen, hun effectiviteit vergroten, balans hervinden en met meer moeiteloosheid werken. - Procesbegeleiding van teams op het gebied van samenwerken, communicatie, intervisie, cultuurverandering, visieontwikkeling en effectiviteit. - Coachopleiding voor mensen die op zoek zijn naar een praktische en krachtige opleiding tot professioneel coach.

Almere (Flevoland)
WS-Online is specialist in het ontwerpen en bouwen van websites die goed door Google gevonden worden. Eenvoudig beheer en een fraaie vormgeving zijn hierbij een vanzelfsprekend onderdeel. WS-Online bouwt websites met Joomla!, een modulair web-platform waaraan uiteenlopende functionaliteit kan worden toegevoegd. Hierdoor kan Joomla! gebruikt worden voor het bouwen van veel verschillende soorten websites, zoals: zakelijke websites en portals, intranets en extranets, online tijdschriften en nieuws portalen, online winkels en reserveringssystemen, overheidsapplicaties, MKB business websites, non-profit en organisatie websites, community websites, school en kerkelijke sites, persoonlijke of familiewebsites, enz...

Almere (Flevoland)
ToWi Secretariaatdiensten is een organisatie dat zich richt op secretariële ondersteuning aan bedrijven, verenigingen, stichtingen, particulieren etc. Je kunt denken aan: - correspondentie - agendabeheer - afsprakenbeheer Wij werken vanuit ons kantoor in Almere en werken landelijk. Daarnaast bieden wij (ook) stagebegeleiding aan stagiaires aan, zoals startende secretaresse, telefoniste etc.. Tevens coachen wij ook secretaresses op de werkvloer. Dit doen wij in samenwerking met verschillende ROC's en ECABO's. de eigenaar van ToWi Secretariaatdiensten brengt 30 jaar ervaring mee. Wij kunnen ook op ons kantoor in Almere, online (via een beveiligd systeem) werken in het systeem van de klant.

Almere (Flevoland)
Mijn naam is Tosca Gonzalez Graf en mijn passie is mensen. Als pedagogisch werker en als coach/begeleider heb ik ervaring opgedaan met kinderen, jong volwassenen, volwassenen en ouderen. In de loop der jaren heb ik een specialiteit ontwikkeld in het coachen en begeleiden. Mijn doelgroep bestaat uit mensen zoals jij en ik, maar ook mensen die door de maatschappij als "anders" worden bestempeld omdat ze een verstandelijke handicap of ontwikkelingsstoornis hebben zoals autisme, autisme aanverwante stoornis of AD(H)D. Naast deze gebieden ben ik tevens spiritueel coach en medium. Ik ben aangesloten bij de ICF.

Almere (Flevoland)
Welkom bij Mercier Business Consultancy U heeft een visie voor uw bedrijf. Maar wat als de door u gezette doelen niet behaald worden? Is uw personeel bekwaam genoeg, of zijn er andere zaken waar u zich druk om maakt? MBC kan u hierbij helpen. Onze kennis kan u helpen om een andere, misschien wel betere koers te kiezen. Dit kan op verschillende gebieden. Wij bieden: Software ontwikkeling Topervaring Korte en lange termijn assistentie Diverse trainingen Onderhoud en ondersteuning Werving & selectie Neem vandaag nog contact met ons op voor GRATIS consultatie!

Almere (Flevoland)
JOSSAFETY is een bedrijf voor: Veiligheidskundig advies: M.b.t. RI&E, projectveiligheid en veiligheidskundig toezicht als veiligheidskundige (MVK), DLP (CROW 132), veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (ADR) en brandveiligheid zoals bedrijfsnoodplannen, ontruimingsplannen en BHV plannen. Opleidingen: M.b.t. BHV, EHBO, AED, LPEV, VCA, preventiemedewerker. Ervaring in de petrochemie (NAM, Cofely), industriele reiniging (AVR van Gansewinkel), grondafhandeling luchtvaart (KLM). Verzorg opleidingen bij bekende opleidingsinstituten en eigen klantenkring.

Dronten (Flevoland)
Wij helpen onze klanten met het realiseren van hun doelen als het anders moet. Dat doen wij met behulp van interim-management, advies en training. Vanuit ons bureau werken wij bijvoorbeeld aan reorganisaties, fusies en de omslag naar een klantgerichte organisatie. Wij adviseren en trainen directies, managers en teams. Onze speerpunten zijn leiderschap bij verandering, communicatie en klantgerichtheid. Wij hebben een passie voor duurzaamheid en de zorg en proberen daarin zowel zakelijk als prive aan bij te dragen.

Almere (Flevoland)
Maas op Maat is uw partner in coaching en training, gericht op ontwikkelen in de praktijk in de sectoren Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Dienstverlening. Maas op Maat levert in opdracht van bedrijven, onderwijsinstellingen en branches een aantal producten en diensten. Kerntaak is: het afstemmen van scholing op de vraag van de arbeidsmarkt, implementeren van organisatiedoelen, teamontwikkelingsprocessen en persoonlijke ontwikkelingsprocessen, Maas op Maat werkt vraaggericht en levert maatwerk.

Almere (Flevoland)
Teamtrainer met DISC specialisatie. Communicatie, samenwerking, leiderschap en (klant)verbinding. Daarnaast kun je bij mij terecht voor een outside the box training waarbij ik een coaching of training kan aanbieden met behulp van paarden. Samen met collega trainers verzorgen wij jouw ultieme en op maat gemaakte training. Serieus, effectief, nooit standaard en altijd met het vleugje humor om de training gezellig te houden. Wil jij verandering in jouw team, dan komen wij graag bij je langs!

Populaire steden


Over Offerti
Contact
Over Offerti
Hoe werkt Offerti?
Veelgestelde vragen
Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Cookieverklaring
Sitemap

Werken met Offerti
Offertes aanvragen
Aanmelden als professional
Premium account
Partners/Affiliates
Bedrijvengids
Blog

Bedrijfsgegevens
Offerti BV
Noorderstraat 66
1017 TV Amsterdam
Kvk: 50196049

© Offerti 2009-2022